(02)2563-8222 (02)2563-7622 service@bestcheng.com.tw
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

網路交易課稅

稅務書籍 建立日期 2019-10-30 14:20:19

資料整理自財政部稅務入口網,連結如下:網路交易課稅專區

1. 電子商務簡介 1258 2019-10-30 14:21:53
1-1 什麼是電子商務? 1202 2019-10-30 14:22:24
1-2 電子商務的型態分為那些? 3474 2019-10-30 14:29:09
1-3 電子商務中網路交易的商品型態有那些? 1296 2019-10-30 14:31:38
2. 關於網路「賣家」 1024 2019-10-30 15:01:41
2-1 境內網路交易應注意事項 1225 2019-10-31 10:42:58
2-2 境內網路交易案例說明 1366 2019-10-31 10:43:36
2-3 網路交易應注意事項(出口) 1486 2019-10-30 15:29:05
2-4 網路交易案例說明(出口) 1149 2019-10-30 15:27:43
2-5 網路交易應注意事項(進口) 2291 2019-10-30 15:25:15
2-6 網路交易案例說明(進口) 1455 2019-10-30 15:36:19
3. 關於網路「消費者」 918 2019-10-30 15:38:45
3-1 境內網路購物應注意事項 1097 2019-10-31 10:57:41
3-2 境內網路購物案例說明 1297 2019-10-31 10:59:03
3-3 網路購買國外貨物應注意事項 2233 2019-10-31 11:01:49
3-4 網路購買國外貨物案例說明 1252 2019-10-31 11:10:06
3-5 網路購買國外勞務應注意事項 2646 2019-10-31 11:11:56
4. 網路交易課稅相關法規 1117 2019-10-31 11:28:34
4-1 網路交易課徵營業稅及所得稅規範 1797 2019-10-31 11:31:24
4-2 快遞貨物通關及簡易申報相關規定 2550 2019-10-31 11:33:58
4-3 郵包物品進出口通關相關規定 1835 2019-10-31 11:36:30
5. 網路交易課徵營業稅Q&A 1849 2019-10-31 11:55:02
6. 財政部新聞稿 1308 2019-10-31 12:04:56
https://www.high-endrolex.com/40
:::

搜尋本站

書籍目錄

展開 | 闔起
https://www.high-endrolex.com/40